Beoordelen en volgen van leerlingen aan de hand van de visie van uw school

Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de gymleerkracht inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het bewegingsonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de groep en de individuele leerlingen. In een leerlingvolgsysteem worden leerlingen op het gebied van bewegingsonderwijs gevolgd en getoetst op verschillende onderdelen. Ook geven deze resultaten voor o.a. de ouders en (gym)leerkrachten inzicht in de persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen en is eenvoudig in te zien of er sprake is van een stijgende lijn in de resultaten van de leerlingen.

Als uw school nog geen gebruik maakt van een leerlingvolgsysteem of er de behoefte bestaat om het leerlingvolgsysteem te vernieuwen, dan kunnen de professionals van Sportief Onderwijs uitkomst bieden. Wij maken gebruik van de beweegbaan van het Athletic Skills Model (ASM) en meten de resultaten met behulp van de MQ Scan. Dit is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwd talentontwikkelingsmodel dat streeft naar een optimale talentontwikkeling van o.a. kinderen. Ongeacht het niveau, de leeftijd of mogelijkheden.

Hoe gaat het in de praktijk in z’n werk?

 In kaart brengen van de wensen en behoeften van uw school Sportief Onderwijs regelt de aanschaf van de licentie voor de MQ Scan
Sportief Onderwijs zorgt voor communicatiemiddelen en de interne planning
Sportief Onderwijs zet de beweegbaan in de gymzaal uit
Sportief Onderwijs vertelt de leerlingen wat de MQ Scan is en meet de behaalde resultaten per leerling
Sportief Onderwijs analyseert alle resultaten en brengt verslag uit

Uiteindelijk gaat het erom dat de professionals van Sportief Onderwijs de vakleerkrachten en de school zoveel mogelijk ontlasten. Wij zorgen ervoor dat we twee keer per jaar de MQ Scan afnemen, zodat de ontwikkelingen van de leerlingen overzichtelijk in het leerlingvolgsysteem geraadpleegd kunnen worden. Verder zorgen we dat alle communicatie en randzaken voor uw school geregeld worden.

Wat zijn de kosten?

Bij deze dienst wordt volledig ingespeeld op uw wensen en behoeften. Per situatie leveren we maatwerk en kijken we naar de benodigde hoeveelheid aan inzet.

Meer info?

Wilt u meer weten over het leerlingvolgsysteem? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op, zodat we de mogelijkheden voor uw school kunnen bespreken.

Daarom Sportief Onderwijs

Gegarandeerd van de beste kwaliteit Vakdocenten LO en Sportleiders

Al meer dan 10 jaar ervaring in verschillende gemeentes

Spoedservice voor last-minute invallers

Keuze uit LO of beweegmomenten

Afneembaar in gestaffelde pakketprijzen

Gratis producten bij halfjaar- of jaarcontract

Altijd gediplomeerde professionals beschikbaar

Ervaren professionals werken op basis van 12 leerlijnen

Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons middels dit formulier weten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.